מדעי הטכנולוגיה - חוצה שכבות

משלחת פולין מחזור ה' 2019