כתבות

שותפים למסע מהבית פולין 2015

 יום הראשון  יום השני   יום השלישי   יום הרביעי 
       
 יום חמישי  יום השישי  יום השביעי  יום השמיני 
       
 המפגש בבית 


     

 

נאמני בריאות 2016 טקס סיום

שותפים למסע מהבית פולין 2015

משלחת פולין מחזור ה' 2019